Login som boligorganisation/administrationsorganisation Login som kommune Login som offentlig bruger

Om Almenstyringsdialog.dk

Almenstyringsdialog.dk er et redskab for samarbejdet mellem kommunale tilsyn og bolig- og
administrationsorganisationer. Her fremsendes dokumentationspakker, der danner udgangspunkt for styringsdialogen.

En dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport, oplysningsskemaer for afdelinger, boligorganisationens
regnskabsmateriale, herunder et regnskabsspørgeskema og årsberetning, samt resultater af eventuelle relevante analyser.

Læs mere om styringsdialogen på fanebladet øverst til højre eller på Landsbyggefondens hjemmeside.